text.skipToContent text.skipToNavigation

Generelle betingelser for kjøp i nettbutikken

§ 1 Generelt, anvendelsesområde for ToT
1.1 Alle leveranser og tjenester utføres utelukkende på grunnlag av de følgende generelle handelsbetingelsene (referert til som "ToT") i versjonen som er gyldig på bestillingsdatoen. Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder ikke motsatte forretningsbetingelser.
1.2 Kontraktspartneren er
GROHE AS Engebretsvei 3
0275 Oslo
Norway


Telefon +47 22 07 20 70
Hjemmeside: http://www.grohe.no
E-post: grohe.NO@grohe.com


(referert til nedenfor som "selger").
1.3 Kunder i betydningen av disse handelsbetingelsene kan være både forbrukere og enteprenører (referert til nedenfor som "kunden"). Kunden er en forbruker hvis formålet med leveransene og tjenestene som bestilles først og fremst ikke kan tilordnes hans kommersielle eller uavhengige yrke. I motsetning til dette er en entreprenør enhver fysisk person, juridisk enhet eller juridisk egnet forretningspartnerskap som handler i utøvelse av sitt kommersielle eller uavhengige yrke når de inngår kontrakten.


§ 2 Kontraktsinngåelse, realisering av kontrakten
2.1 Når du har funnet ønsket produkt, kan du se dette mer detaljert, uforpliktende, ved å klikke på produktnavnet eller på produktbildet. Du kan legge varen i handlevognen ved å klikke på knappen "I handlekurven". Du kan når som helst og uten forpliktelse se innholdet i handlekurven ved å klikke på [Handlevogn]-knappen. Du kan fjerne eller endre produktene i handlekurven igjen ved å klikke på "Endre" og "Slett" grafikken. Hvis du vil kjøpe produktene i handlekurven, klikker du i handlekurven på knappen “Til utsjekking”.
2.2 I løpet av den videre bestillingsprosessen, angi faktura og leveringsadresse under "Din adresse". I neste trinn mottar du igjen en oppsummering av bestillingsdataene og kan igjen sjekke alle detaljene. Du kan rette skrivefeil ved å navigere bakover i nettleseren eller ved å avbryte bestillingsprosessen og starte på nytt.
2.3 Som det siste trinnet i bestillingen, skriver du inn betalingsinformasjonen din under "Betalingstype og forsendelse" på en sikker side som er kodet med SSL. Du kan betale våre fakturaer med kredittkort (vi godtar Visa og Master Card), debetkort eller kjøp på konto.
2.4 Både betalingsinformasjonen og bestillingen din overføres ved å klikke på knappen "Bestill med ansvar for betaling". Ved å sende inn din bestilling gir du oss et bindende tilbud om å inngå en kontrakt med deg. Vi godtar dette tilbudet ved å sende vår ordrebekreftelse til deg via e-post og kjøpekontrakten trer i kraft.


§ 3 Oppbevaring av avtaleteksten
Vi lagrer bestillingen din og ordredataene du har angitt. Vi sender deg en ordrebekreftelse med alle ordredata på e-post. Du har også muligheten til å skrive ut både bestillingen og våre generelle handelsbetingelser før du sender bestillingen til oss.


§ 4 Priser og kostnader ved frakt
4.1 Alle priser inneholder merverdiavgift, men inkluderer ikke fraktkostnader. Vi leverer av UPS eller en annen leverandør etter eget valg.
4.2 Ved avbestilling bærer kunden de direkte kostnadene ved å returnere varene.


§ 5 Leveringsbetingelser
5.1 Vi leverer kun i Norge.
5.2 Med mindre annet er angitt i tilbudet, overleveres varene til transportøren senest 3 dager etter at ordrebekreftelsen er levert.


§ 6 Betalingsbetingelser
6.1 Betaling per kredittkort
Betaling kan gjøres per kredittkort (vi godtar Master Card og Visa) eller med debetkort. Hvis du betaler med kredittkort, blir kontoen din først belastet etter at ordrebekreftelsen er sendt til deg.

6.2 Betaling med Paypal
Du betaler fakturasummen gjennom nettleverandøren Paypal, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (referert til som "PayPal"), under gyldighet av PayPals bruksvilkår, som kan hentes på: https://www.paypal.com /de/webapps/mpp/ua/useragrance-full. I prinsippet må du være registrert der eller registrere deg for første gang, legitimere deg med tilgangsdataene dine og bekrefte betalingsinstruksjonen til oss (et unntak er muligens en gjesteadgang). Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen..
.
6.3 Eiendomsforbehold; motregning; oppbevaringsrett.
(1) Når det gjelder forbrukere, forbeholder vi oss eierskapet til kjøpsobjektet til fullstendig betaling av fakturasummen. Hvis du er en enteprenør som utøver ditt kommersielle eller uavhengige yrke, en juridisk enhet under offentlig lov eller en offentlig rettsspesial tillit, forbeholder vi oss eierskapet til kjøpsobjektet til alle utestående krav fra forretningsforholdet til kjøperen er avgjort. De riktige sikkerhetsrettighetene kan overføres til tredjeparter..
(2) Du har ikke rett til motregning med mindre motkravene dine er fastslått av en domstol eller har blitt anerkjent eller er ubestridte av oss. Dessuten har du ikke tilbakeholdsrett med mindre og i den grad ditt motkrav er basert på det samme kontraktsforholdet.


§ 7 Garanti
7.1 Hvis kjøpsobjektet har en vesentlig mangel, gjelder de juridiske forskriftene prinsipielt. Med andre ord betyr dette at du kan kreve etterfølgende oppfyllelse (dvs. etterfølgende levering eller utbedring av feilen etter eget skjønn). Hvis ytterligere juridiske forutsetninger gjelder, har du rett til å redusere kjøpesummen eller trekke deg fra kontrakten. Forskriften angitt i § 10 i de generelle handelsvilkårene gjelder - i tillegg eller i avvik fra de juridiske forutsetningene - for krav om skader på grunn av en mangel i varen.
7.2. Ved senere oppfyllelse er vi bare forpliktet til å bære utgifter som er nødvendige for dette (spesielt transportkostnader, bompenger, arbeid og materialer), for så vidt disse ikke økes ved å flytte varen til et annet sted enn hovedkvarteret eller kommersielle avdelingskontoret til kunden som varen ble levert til. Denne artikkelen gjelder ikke ved regress i henhold til § 478 BGB.
7.3 Garantikrav utløper ved tidsbegrensning i henhold til lovbestemmelser.
7.4 Følgende er ikke materielle feil: slitasje forårsaket av bruk eller andre naturlige prosesser; kvaliteten på varene eller skader som følge av feil behandling, lagring eller installasjon etter overføring av risiko; manglende overholdelse av monterings- eller pleieinstruksjoner; overdreven stress eller bruk; mangel på vedlikehold og omsorg; kvaliteten på varene eller skadene forårsaket av en Guds handling eller påvirkning utenfra som ikke er forutsatt i kontrakten; eller forårsaket av bruk av varene utenfor den normale applikasjonen eller bruken som er forutsatt i kontrakten.


§ 8 Ansvar for skader og godtgjørelse for utgifter
8.1 Krav om skader er utelukket. Unntak fra dette er krav på skader som følge av dødsfall, fysiske skader eller helseskade, fra brudd på kardinal kontraktlige forpliktelser og ansvar for andre tap, som er forårsaket av et ondsinnet eller grovt uaktsomt brudd på plikt fra leverandørens side , dens juridiske representanter eller stedfortredere. Kardinal kontraktlige forpliktelser er de som er nødvendige for å oppfylle kontraktsformålet.
8.2 I tilfelle brudd på kardinal kontraktsforpliktelser, er vi kun ansvarlig for de skader som vanligvis er forutsigbare for kontrakten hvis disse er forårsaket av enkel uaktsomhet, med mindre disse gjelder krav om skader påført deg som følge av dødsfall, fysiske skader eller skade til helse.
8.3 Begrensningene i henhold til nr. 1 og 2 gjelder også til fordel for våre juridiske representanter, ansatte, arbeidere, ansatte og stedfortredende agenter, hvis krav forfølges direkte mot disse personene.
8.4 Ansvarsbegrensningene som følger av nr. 1 og 2 gjelder ikke hvis vi har skadelig skjult feilen eller har gitt en skriftlig garanti for varens kvalitet. Det samme gjelder hvis vi har inngått en skriftlig avtale med deg om kvaliteten på varen. Bestemmelsene i produktansvarsloven forblir upåvirket.
8.5 Hvis ansvarsbegrensningen ikke gjelder for krav fra produsentansvar i henhold til § 823 BGB, er vårt ansvar begrenset til godtgjørelsen fra forsikringsselskapet. Hvis dette ikke skjer eller bare skjer delvis, er vi ansvarlig opp til dekningsbeløpet. Denne artikkelen gjelder ikke skyld i tilfelle dødsfall, fysiske skader eller helseskader.
8.6 De foregående forskriftene er ikke forbundet med en reversering av bevisbyrden.


§ 9 Kundeservice/mekling av tvister
9.1 Ved spørsmål, innsigelser eller klager kan du nå vår kundeservice fra mandag til torsdag ​​fra 8.00 til 16.00 eller fredag 8.00 til 15.30 på telefonnummeret +47 22 07 20 70 og via e-post på grohe.NO@grohe.com
9.2 Online løsning av tvister: EU -kommisjonen tilbyr en plattform for å løse tvister på nettet. Dette kan nås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
GROHE skal ikke delta i en tvisteløsningsprosess foran et forbrukerformidlingskontor.


§ 9 Kundeservice/mekling av tvister
9.1 Ved spørsmål, innsigelser eller klager kan du nå vår kundeservice fra mandag til torsdag ​​fra 8.00 til 16.00 eller fredag 8.00 til 15.30 på telefonnummeret +47 22 07 20 70 og via e-post på grohe.NO@grohe.com
9.2 Online løsning av tvister: EU -kommisjonen tilbyr en plattform for å løse tvister på nettet. Dette kan nås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
GROHE skal ikke delta i en tvisteløsningsprosess foran et forbrukerformidlingskontor.


§ 10 Lovvalg, verneting
10.1 Norsk lov skal gjelde med unntak av FNs handelsrett.
10.2 Når det gjelder kunder som inngår kontrakten for et formål som ikke kan tilordnes deres handels- eller kommersielle yrke (forbrukere), påvirker dette lovvalget ikke de overordnede bestemmelsene i lovgivningen i staten, der kunden har sin normale bolig.
10.3 Oppfyllelsesstedet og jurisdiksjonen for leveranser og betalinger og for alle tvister som oppstår mellom oss og kunden fra kontraktene som er inngått mellom oss selv og kunden, er Oslo.


§ 11 Diverse
11.1 Kontrakten er norsk.
11.2 Skulle en eller flere forskrifter i disse vilkårene ikke fungere, skal dette ikke påvirke brukbarheten til resten av kontrakten. Hvis bestemmelsene ikke kan gjennomføres, er kontraktens innhold orientert mot lovbestemmelser.


§ 12 Vilkår for innløsning av kupongkoder
GROHE tilbyr kupongkoder med en viss gyldighetstid som en del av reklame og spesielle kampanjer. Individuelle produkter kan bli ekskludert fra rabattkampanjene.

12.1 Gyldighet og brukervennlighet. Rabattkoder er bare gyldige i den angitte perioden og kan bare brukes og innløses én gang under en bestillingsprosess på shop.grohe.no for artiklene som tilbys der. Etter det mister kupongkodene gyldigheten. En utvidelse er ekskludert. Kun én kupongkode kan brukes per bestilling og kunde. En kombinasjon av forskjellige bilagskoder er ikke mulig.
Ved å taste inn kupongkoden i det angitte feltet i handlekurven, kan du løse inn rabatten før bestillingsprosessen er fullført. Det er ikke mulig å betale kontant, beregne renter eller tilbakevirkende kraft på allerede bestilte bestillinger. Kupongkoder kan ikke overføres til en annen kundekonto. Av administrative årsaker er det ikke mulig å refundere gjenværende kreditt. Kupongkoder er ikke skyldige i fraktkostnader.
Videresalg av bilagskoder eller overføring til tredjeparter er ikke tillatt. Hvis vi tror at en kupongkode blir misbrukt på noen måte (f.eks. Videresolgt eller delt med andre), kan vi kansellere kupongkoden din og/eller suspendere eller til og med lukke kundekontoen din uten å informere deg.
Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbud og rabatter når som helst og uten varsel.

12.2 Minimum bestillingsverdi. Hvorvidt og i hvilken grad det kreves en minimumsbestillingsverdi for å løse inn kupongkoden er alltid spesifisert i de spesifikke bruksvilkårene for den respektive kupongkoden. Hvis den minste bestillingsverdien blir underbudt ved å returnere en vare, forbeholder GROHE seg retten til å fakturere differansen mellom ordren med kupongkode og bestillingen uten rabattkode.

12.3 Retur av artikler. Dersom du benytter deg av returretten, vil den reduserte kjøpesummen bli refundert. Det er ingen rett til refusjon eller erstatning av rabatten.