text.skipToContent text.skipToNavigation

Enkel rengjøring av ditt GROHE Blue vannsystem


GROHE anbefaler at vannsystemet ikke blir stående ubrukt over lengre tid. Dersom systemet ikke brukes på en stund bør systemet renses med minst fire liter vann ved å la vannet renne gjennom systemet.

Hvis GROHE Blue-vannsystemet ikke brukes I en periode på omtrent tre uker eller lenger, må det rengjøres med en Blue Xtra-Clean rensevæske og filteret må byttes.

Hvis du har et GROHE Blue Home Connect system kan du aktivere den automatiske skyllingen via Ondus-appen slik at systemet spyles automatisk hver 24. time.

Renseprosess GROHE Blue Professional

Renseprosess GROHE Blue Home

Ertsatt filteret - GROHE Blue Professional

Erstatt filteret - GROHE Blue Home