text.skipToContent text.skipToNavigation

Returnering av varer som inneholder farlige materialer


Hva er "farlig gods"?


Produkter som inneholder brannfarlige, trykksatte, etsende, miljøfarlige eller andre farlige kjemikalier, litiumbatterier/oppladbare batterier, spraybokser og magneter omtales som "farlig gods". Disse elementene er klassifisert som farlig gods i EU. Dette betyr at de utgjør en høyere risiko hvis de transporteres kommersielt enn andre varer. Derfor er de underlagt presise merkingsforpliktelser.
Spesielle vilkår gjelder derfor for retur av farlig gods angående:

  • emballasje
  • merking
  • transport


Hvordan identifiserer jeg farlig gods?

Andre symboler for farlig gods:

Hvordan pakker jeg farlig gods?

Hvis mulig, bruk GROHEs originale emballasje for å returnere produktet. Den har de nødvendige avtrykkene og emballasjen for forsendelse av dette produktet. Hvis varen ble sendt til deg uten ytterligere forsendelsesemballasje i produktemballasjen, kan du også bruke denne som transportemballasje for retur. Vi ber deg derfor om å beholde den originale GROHE-emballasjen eller produktemballasjen til slutten av garantiperioden. Kontroller om etiketten for farlig gods fortsatt er tydelig synlig og leselig. Hvis dette ikke er tilfelle, må du bytte den ut ved å bruke utskriftsmalene på denne siden.

Ikke fest noe over eksisterende etiketter og tekstelementer for farlig gods. I tillegg må ikkeetiketter for farlig gods festes over papphjørner. Hvis en artikkel krever flere etiketter for farlig gods, må alle etiketter for farlig gods (med unntak av den andre justeringspilen) være på den ene siden av emballasjen.

Hvis originalemballasjen er skadet, må du bruke en ny pakke. Sørg for at emballasjen er sterk og stabil, slik at den tåler fall og ikke deformeres. Skriv ut de tilsvarende faresymbolene (i farger og i faktisk størrelse) og lim dem synlig på emballasjen.
Vær oppmerksom på at CO2-flaskene bare kan sendes med den tilhørende beskyttelseshetten festet til CO2-flasken. Produkter fylt med væsker må forsegles forsvarlig for å forhindre at innholdet lekker ut under transport.

Hvis du returnerer flere farlige varer, er det viktig å returnere dem hver for seg, ikke sammen i en pakke for å overholde lovkrav.

Vi vil påpeke at dersom du ikke overholder merkingsplikten, belaster vi deg fraktkostnadene. Les våre vilkår og betingelser for mer informasjon.

Vær oppmerksom på at spesielle forskrifter for transport av farlig gods må overholdes når du sender litiumbatterier og oppladbare batterier. Sørg for at produktene i pakken ikke kan skli frem og tilbake, eller slås på ved et uhell. Dersom du er usikker, vennligst avklar forsendelsen med oss.

Skadet farlig gods

Skadet farlig gods, inkludert skadede CO2-flasker og litiumbatterier, kan ikke returneres og skal kastes på et gjenvinningsstasjon. Hvis varen du vil returnere inneholder skadede litiumbatterier, må du fjerne det skadede batteriet fra enheten før du returnerer det og returnere enheten uten batteri. Hvis det ikke er mulig å fjerne batteriene trygt, kan du kontakte vår kundeservice for videre beskjed.

Et skadet batteri kan identifiseres som følger:

  • Skadet eller vesentlig deformert hus
  • Startpunkter på metalldeler av batteriet
  • Smeltepunkter på plasthuset
  • Oppvarming av batteriet når det er slått av
  • Batterilekkasje

Last ned utskriftsmalene for etiketter for farlig gods her:

Read our saftey sheets for further information